אחת הדילמות הקשות, שבעלי נכסים בבניין המיועד לתכנית תמ"א 38 נתקלים בפניה, היא בחירת הקבלן המבצע. אכן, זוהי דילמה לא פשוטה. כיצד בוחרים בקבלן הטוב ביותר, האמין ביותר, בעל הניסיון הגבוה ביותר ובמחיר הנמוך ביותר האפשר ? קבלנים רבים מציעים את שירותיהם, כולם מציגים עצמם כמתאימים ביותר לביצוע העבודות, כולם טוענים למחיר הנמוך ביותר. כיצד באפשרות בעלי הנכסים להשוות בין הקבלנים השונים ולבחור את הטוב ביותר ?

במאמר זה, נדון במספר אפשרויות הפתוחות בפני בעלי הנכסים ונציע לשקול אפשרות לפתרון.
מהן השיטות לבחירת קבלן מבצע ?

שיטה ראשונה, היא לקבל את ההצעה שמקבלים מהקבלן הראשון שמגיש הצעה. יתרונה של אופציה זו הוא, כמובן, מהירות, והיעדר סרבול. חסרונה הבולט של אופציה זו הוא היעדר סקר שוק. כלומר, הקבלן המבצע זוכה בהתקשרות עם בעלי הנכסים ללא ביצוע כל בדיקה מצידם להתקשר עם קבלנים אחרים, אולי טובים יותר וזולים יותר.
שיטה שנייה, היא להתקשר עם קבלן מבצע על פי המלצה של לקוח מרוצה. יתרונה הבולט של אפשרות זו הוא בחירת הקבלן על יסוד ניסיון של לקוח אחר, לקוח מרוצה, אשר יכול להעיד על איכות  ומקצועיות הקבלן ועל סבירות ההצעה הכספית שקיבל. התקשרות עם ספק על יסוד המלצה נחשבת למעשה נבון, משום שבחירתו אינה אקראית, כי אם בדוקה, במידת מה. עם זאת, גם התקשרות עם קבלן מבצע על פי המלצה בלבד, אינה דרך מושלמת לביצוע הבחירה. מדוע ? משום שלא בכל מקרה הלקוח הממליץ קיבל שירות דומה לזה שנדרש הקבלן לספק בפרויקט הנוכחי, ויתכן שבמקרה הנוכחי יידרש הקבלן לבצע עבודה שונה, שאין הוא הולם אותה די הצורך.

 

כמו כן, יתכן שדעת הלקוח המרוצה הינה "משוחדת", כלומר דעתו מושפעת משיקולים שאינם רלוונטיים לעבודה נשוא הפרויקט הנוכחי.
דרך שלישית, הינה בחירת הקבלן המבצע לתמ"א 38 באמצעות מכרז. בכך נעסוק בפסקה הבאה.

 

בחירת קבלן מבצע באמצעות מכרז

מהו מכרז ? מכרז הוא הליך תחרותי שבו מתמודדים מספר מציעים על התקשרות עם עורך המכרז (בעלי הנכסים בבית המשותף המיועד לפרויקט תמ"א 38, בהיותם מיוצגים על ידי ועד הבית). המציעים מגישים למכרז את הצעותיהם, הכוללות את מפרט השירות או העבודות שהם מציעים, בצירוף פירוט מדויק של המחיר המוצע. כדי לשכלל את המכרז, ניתן לדרוש מהמציעים לפרט את נסיונם בעבודות דומות, מכתבי המלצה, רישיונות, אישורי תקן וכו'. ועד הבית שהינו נציגות בעלי הנכסים בבית המשותף, יעיין בכלל ההצעות ולאחר מכן, יבחר את הטובה ביותר. לצורך ניהול מכרז רצוי מומלץ ביותר להיוועץ בעורך דין למכרזים, שכן ניהול מכרז הוא עניין מורכב משפטית,  ומצריך בעל מקצוע מנוסה ומיומן.

.