החל מה-27 ביולי 2019, נכנס לתוקפו התקן החדש לבניית פיגומים בישראל וזאת לאור ריבוי תאונות העבודה המתאפיינות בנפילה מגובה רב. תקן זה מתייחס לפיגומים המשמשים לבנייה בגובה של מעל 30 מטרים, כשביום 27 ביולי 2020 תתקיים פעימה נוספת של התקן, שתרחיב את תחולתו גם על בנייה בגובה של 8 מטרים ומעלה וזאת עד ינואר 2021, אז יהפוך התקן לסטנדרטי ויחול על כל סוגי הפיגומים בכל גובה.

מה כולל התקן החדש ואיך זה קשור לפרויקט תמא 38?

התקן החדש מתייחס בעיקרו למאפיינים המבניים וההנדסיים של הפיגומים עצמם, רכיבי הבטיחות שהם צריכים לכלול, מצבם המבני בזמן השימוש בהם, אופן העיגון שלהם לקרקע או לקיר וכן הלאה. תקן זה בא להחמיר את התקן הישראלי שהיה קיים עד כה, ולדמות אותו יותר לתקן האירופאי שנחשב למחמיר יותר ובטוח הרבה יותר. התקן החדש מאפשר לבוני הפיגומים להכשיר פיגומים ישנים על פי התקן הישן, כל עוד פיגומים אלה עומדים בכללים המפורטים בתקן.

החיבור של התקן החדש עם פרויקט תמא 38 הוא אינו חיבור חריג או יוצא דופן אך נהוג להתייחס לתחום התמא 38 בנפרד על מנת להדגיש את תחולת התקן גם בסוג זה של פרויקטים. התקן אינו מוגבל לסוג מסוים של פרויקטים או לטכניקות ספציפיות של בנייה והוראותיו חלות על כל פעולה המבוצעת באמצעות פיגומים בגובה רב, כאמור בתחילה מגובה 30 מטר ומעלה.

חברת זקיף פיגומים השכרת פיגומים משכירה פיגומים בתקן אירופאי

למה משמשים פיגומים בפרויקט תמא 38?

פרויקט תמא 38 עוסק לכאורה דווקא ביסודות של המבנה במטרה לחזק אותם כך שיעמדו בתקן הישראלי לעמידות מבנים ברעידות אדמה, אלא שבפועל הפכה תמא 38 למסגרת בה מבצעים בעלי הדירות שיפוץ כולל ויסודי של המבנה מהמסד ועד הטפחות. בהתאם לכך, גם בפרויקט מסוג זה נעשה שימוש בפיגומים מכל הסוגים ובכל הגבהים בהתאם למבנה שבו מבוצע הפרויקט. פיגומים אלה משמשים לשיפוץ או החלפת חיפוי חוץ, ביצוע תוספות בנייה חיצוניות כמו מרפסות או חדרים נוספים, צביעת חוץ לבניין, ביצוע טיח חוץ לבניין וכן הלאה.

נושא הבטיחות בגובה הולך ותופס תאוצה בקרב הרגולטור הישראלי שנכנס לעובי הקורה בניסיון לעצור את שטף תאונות העבודה מנפילה מגובה רב. עדכון התקן עבור בניית פיגומים הוא רק מהלך אחד מתוך שורה של מהלכי אכיפה נוספים בהם נוקט הרגולטור, והם כולם חלים גם על פרויקט תמא 38 ללא הבדל.