בחודש מרץ האחרון אישרה כנסת ישראל תיקון לחוק התמ"א, בעזרתו יוכלו רשויות מקומיות לגבות היטל השבחה בגובה של עשרים וחמישה אחוזים על תוספת של קומה אחת לבניין מגורים. תיקון החוק עתיד לפגוע בפופולריות של התכנית לחיזוק מבנים לפני רעידות אדמה, לייקר את הפרויקט ואף לפגוע בכדאיותו. עד כה אפשרה התכנית להתחדשות עירונית להוסיף שלוש וחצי קומות לבניין במסגרת תכנית חיזוקים או בנייה מחדש (בניינים שנבנו לפני שנת 81).

פטור מהיטל השבחה ניתן עד היום לכל מי שזכה לתוספת בנייה באמצעות תכנית תמ"א 38, וזאת על מנת לעודד את דיירי המבנים ובעלי הדירות לחזק את הבניינים מפני מפגעים. בשל הביקוש הגבוה והרווחים המתגבשים של בעלי דירות הביעו העיריות המקומיות רצון למסות את התוספות המתגבשות בהיטל השבחה.

היטל השבחה מה זה?

היטל השבחה הוא תשלום המוטל על ידי הוועדה המקומית של העירייה לתכנון ולבנייה בעקבות עליית ערך של מקרקעין. שיעור היטל השבחה הנגבה בפרויקטים המאפשרים לבעל דירה להגדיל את נכסו הינו כמחצית מגובה ההשבחה, כלומר חמישים אחוזים משוויה של התוספת העתידית ומשקפת את ההפרש בין השווי במצב הישן לעומת השווי במצב החדש. תוספת זו נועדה לממן את עלות התשתיות אותן צריכה הרשות להקים על מנת לעמוד בדרישות התושבים החדשים: הקמת מוסדות חינוך וציבור למיניהם, פיתוח תשתית הביוב, הרחבת כבישים, יצירת חניות, מדרכות ועוד.. לצורך כך, דורשות העיירות את תוספת דמי ההשבחה גם בפרויקט מסוג תמ"א 38 וזאת מאחר וישנה עלייה בכמות התושבים בבניין.

לבסוף, הוחלט כי גובה היטל ההשבחה יעמוד על עשרים וחמישה אחוזים בלבד ורק על קומה אחת מתוך הקומות המתווספות לבניין.

לא עוד פטור מהיטל השבחה

ישנם מקרים נוספים בהם ניתן לקבל פטור מהיטל השבחה בגין תוספת בנייה על גג המבנה וחשוב לא לבלבל בין המקרים. יש לציין כי הדיון בנוגע לפטור מהיטל השבחה בגין זכויות הבנייה הניתנות בתכנית להתחדשות עירונית עדיין נמצא בעיצומו וישנם אי הסכמות רבות בנושא. עיריית תל אביב אף הגדילה לעשות כאשר אישרה את תכנית הרובעים אשר תאפשר לה לגבות היטל השבחה על פרויקטים של תמ"א 38 אפילו אם לא מומשה זכותם של בעלי הדירות לא בוצע הפרויקט בפועל.

מאחר ומינהל התכנון כבר החל לגבש את תיקון 4, תיקום נוסף לתמ"א שצפוי אף לחול על בניינים עד שנת 91 (וכך להגדיל משמעותית את היצע הבניינים הניצבים בפני תמ"א), דורשות העיריות לבטל את הפטור מהיטל השבחה גם בגין תכניות עתידיות ולהטיל דמי השבחה על כל תוספת לתשתיות המקומיות. על עניין אחד ישנה הסכמה והוא שדרוש פתרון בנושא, שיאפשר ליזמים לשמור על רווחיות הפרויקט, לעיריות המקומיות לפתח תשתיות ולבעלי הדירות להנות מתמריצים שיגדילו את רצונם לחזק את הבניין.