התפתחות תמ"א 38 ושלביה:
במהלך 70 שנות קיומה של מדינת ישראל, התפתח הישוב ונבנו ערים וישובים ברחבי המדינה. אלא שעם התיישנות המבנים והגורמים השונים אשר השפיעו על אופי הבנייה וסוגיה, הביקוש ההולך וגדל למגורים עבור זוגות צעירים, השינויים הדמוגרפיים ועוד, הביאו את המדינה בשנת 2005 לאשר תכנית מתאר ארצית הנקראת תמ"א 38. מדובר בתכנית לאומית המבוססת על חיזוק מבנים ישנים ואשר נבנו לא בהתאם לתקן החיזוק המחייב על פי החוק. ולאפשר את התפתחות המדינה באמצעות תמ"א 38.

בחלוף הזמן תוקנה התכנית פעמיים והרחיבה את אפשרויות התכנון באמצעות הקלות וחריגה מקווי הבניין. תיקונים אלה אפשרו ליזמי תמ"א 38 מרחב פעולה ומימוש כדאי בכניסה לפרויקט בו ירוויחו גם היזמים וגם הדיירים. כמו כן, ניתנו אפשרויות כמו הריסת מבנה קיים והקמתו מחדש, עודכנו הוראות משלימות בדבר הטבות מיסוי ופטורים מהיטלי השבחה וזאת כחלק מהתמריצים הכלכליים אשר ידרבנו את הדיירים לקחת חלק בתוכנית ולהתפתח כחלק מהתפתחות המדינה.

תמ"א 38 נעשה בשני מסלולים וניתן לבצעו כבחירה של דיירי המבנה ו/או יזמי תמ"א 38:

מסלול חיזוק – בו יבוצע אופן חיזוק המבנה ובניית 2 קומות נוספות ועוד קומה חלקית על גג המבנה, וסגירת הקומה המפולשת עם הרחבת הדירות הקיימות והכל ייכלל בתוך  זכויות הבנייה כחלק מנסח הטאבו.

מסלול הריסה ובנייה –  מסלול זה מאפשר תכנון גדול יותר לניצול זכויות הבניה החלות על המגרש ובכך יוקצו לכל הדירות גם חניות ותשתיות חדשות. בשנת 2015 נוסף תיקון מספר 3 לתמ"א 38 במסגרתו נקבעו הוראות בנושא חישוב שטחי הבניה במסלול הריסה ובנייה אך תיקון זה לא אושר סופית ועל כן וועדות מקומיות מסוימות הקפיאו את תהליכי האישור של היתרי הבנייה במסלול זה עד קבלת הנוסח הסופי והמחייב לתיקון 3 לתמ"א 38.

מחפשים שירותי מחשוב לעסקים?

תמ"א 38 כחלק מההתחדשות העירונית והתפתחות המדינה

 הפתרון האולטימטיבי לבעיית מצוקת הדיור והעלייה המתמדת במחירים הוא תהליך התחדשות עירונית. על שלל תכניותיה ועם התמקדות בתוכניות תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה מחדש, ההתחדשות העירונית תגדיל את היצע הדירות בהיקפים משמעותיים בכל אזורי הארץ. היא אף תשקם מתחמים ישנים, תגביר מוכנות ועמידות של מבני מגורים ותשתיות עירוניות מול אסונות טבע, כמו רעידות אדמה, ואיומים מלחמתיים שיש להגן על העורף מפניהם. כל זאת לצד שיפור בתשתיות, הקמת מוסדות ציבור וכפועל יוצא מכך היא תביא לעלייה ברמת החיים של התושבים הוותיקים לצד שילוב דיירים חדשים ואוכלוסייה צעירה, מה שהופך את התהליך לחברתי ולא רק נדל"ני. התהליכים ביישום תכנית תמ"א 38 אמנם מורכבים וארוכים, אבל עם תכנון נכון וצמצום הליכי בירוקרטיה, מובטחת התחדשות אמתית והתפתחות מדינית שתבטיח מספיק דירות במחירים סבירים לדור העתיד ולרווחת בעלי הבתים הנוכחיים.

חברה מקצועית לתמ"א 38

אחת החברות הבולטות כיום בישראל ומובילות את נושא תחום התמ"א 38, הינה חברת י.ח. גרינברג. כחברה בעלת איתנות כלכלית, וניסיון עשיר ומקצועי, מעניקה החברה פתרונות ישימים לביצוע פרויקטים של תמ"א 38 ברחבי גוש דן עם דגש על תל אביב. כחברה מנוסה מעניקה חברת י.ח גרינברג יחס אישי וליווי צמוד לכל דייר המשתתף בפרויקט התמ"א 38 בצורה מדויקת ואמינה. לרשות החברה צוות מוביל התחומי ענף הבנייה, הקונסטרוציה, ההנדסה והאדריכלות. כל הפרויקטים מנוהלים בצורה יסודית תוך דאגה לכל הפרטים הקטנים ובמטרה להביא לתוצאה מושלמת העומדת בכל התקנים ולשביעות רצון הדיירים.