על תוכנית פינוי בינוי

תוכנית פינוי בינוי נוצרה על מנת לשפר ולפתח את העיר במסגרת תהליך ההתחדשות העירונית בישראל. פרויקט פינוי בינוי כשמו הוא – פינוי מבנים על מנת להרסם ולבנות מחדש בצורה יעילה ובטוחה יותר עבור דיירי הבניין. במסגרת פינוי בינוי בישראל הדיירים מפונים מבניינם על מנת לבנות בניין חדש ויוקרתי במתחם. הדיירים יזכו בדירה חדשה בעלת שטח גדול יותר, מרפסות שמש, חניה צמודה, מחסן, ייעוץ אדריכלי לעיצוב פני הדירה ועוד מגוון תוספות אשר תורמות לאיכות חיי הדיירים הקיימים ופיתוח השכונה.

על פי חוק במסגרת פינוי בינוי, שמאי מעריך את ערך שכר הדירה אשר ישולם במלאו לדיירים עד לקבלת דירתם החדשה במתחם המגורים החדש.  מלבד הוצאות שכר הדירה, היזם במסגרת פינוי בינוי יישא גם בהוצאות הובלת תכולת הדירה. לצד רווחתם של הדיירים, היזם במסגרת תוכנית פינוי בינוי נהנה מהיתרי בנייה לדירות ושטחי מסחר נוספים במתחם, ובכך נוצר מצב שבו שני הצדדים מרוויחים.

פרויקט פינוי בינוי

במסגרת פרויקט פינוי בינוי היזם מתחייב לערביות לסיום הפרויקט וכן ממונה מפקח מיוחד אשר אחראי על תהליך הבינוי והחיזוק של המבנה החדש. כמו כן, במסגרת תוכנית פינוי ובינוי היזם יישא בהוצאות היועצים, מודדים, אדריכלים וכל אנשי המקצוע המיוחדים הנדרשים לביצוע פרויקט פינוי בינוי.

בנוסף לתוספות הבנייה, פרויקט פינוי בינוי מעלה את ערכו הכלכלי של המבנה והשכונה כולה, בנוסף בעקבות התווספות דירות ותושבים לאיזור המגורים החדש העירייה מחויבת לפיתוח ושיפור תשתיות ציבוריות כגון גינות ציבוריות, בתי ספר, תשתיות לאיזורי מסחר ועוד. תוכנית פינוי ובינוי תורמת להתחדשות העירונית ושיפור חיי התושבים וכן להעלאת ערך דירתם והשכונה כולה.

לפרטים נוספים צרו עמנו קשר: י.ח גרינברג – תמ"א 38 ופינוי בינוי

מה מקבלים הדיירים מביצוע פרויקט פינוי בינוי בבניין?

• קבלת דירה חדשה ואיכותית במתחם הפרויקט החדש
• תוספת שטח לדירה
• תוספת מרפסת שמש
• הוספת מחסן
• מקום חניה תקני צמוד
• שכ"ד חודשי כפי שייקבע ע"י שמאי מיום הפינוי ועד לקבלת החזקה בדירה החדשה (כולל הובלת תכולת הדירות במועד הפינוי וגם בקבלת הדירה החדשה)
• המפרט טכני של הדירה החדשה שלא יפחת מהמפרט הטכני של הדירות שימכרו בבניין החדש
• ייעוץ אדריכלי לתכנונה ועיצובה של הדירה החדשה על חשבון היזם התחייבויות היזם
• היזם ישא בשכר מפקח שימונה מטעם בעלי הדירות
• הוצאות התכנון, לרבות הוצאות יועצים מודדים ואדריכלים בקשר להוצאות היתרי הבניה לבניית הפרויקט ישולמו על ידי היזם, וכן ינוהל בשם הדיירים, באמצעות עו"ד הדיירים ועל חשבון היזם, תביעות לפי חוק פינוי ובינוי (פיצויים), תשס"ו- 2006
• מיסוי – כלל המיסים וההיטלים השונים, לרבות היטל השבחה, מס שבח, מס רכישה, מע"מ והיטלים שונים יחולו כולם על החברה
• בסיום העבודות באחריות החברה לקבל אישורי גמר ואכלוס מהגופים הרלוונטיים, ביניהם עירייה , הג"א, כיבוי אש וחברת החשמל
• העמדת הביטחונות וערבויות הנדרשים לפרויקט
• החברה תספק אישורים לחוסנה הפיננסי וערבויות בנקאיות מתאימות שיבטחו את בעלי הדירות והשלמת הבנייה כפי שהתחייבה
• תהליך הבנייה והחיזוק ילווה בפיקוח צמוד של מהנדס בניין מומחה

למידע נוסף ראו גם:

תמ"א 38

פינוי בינוי

תמ"א 38\2