תמ"א 38 היא תוכנית מתאר ארצית, הבא להסדיר תחום מסוים בתחום התכנון והבנייה, במקרה הנידון מדובר בשיפוץ של בניין, בהתאם לקריטריונים הנדרשים. באופן רשמי תמ"א 38 נועדה למקרים של רעידות אדמה. גובשה תוכנית מתאר ספציפית למבנים ישנים, בשביל להכשיר אותם בפני נזק עתידי של רעידת אדמה. התוכנית אינה בגדר תקן בנייה מחייב, התקן המחייב לחיזוק מבנים, הוא תקן 413 הקובע כי כל מבנה חדש שנבנה מאז שנת 1975, חייב לעמוד בדרישות התקן הנדרש. במסגרת תמ"א 38 נקבעו תמריצים כלכליים, בשביל לעודד בעלי בניין ומשקיעים לפעול למען חיזוק המבנים הנדרשים. המבנים הנדרשים לתוכנית השיפוץ הכללית, במסגרת תוכנית המתאר הארצית, הם מבנים קיימים שלצורך בנייתם ניתנו היתרים הקודמים לראשון לינואר 1980.

תמריץ כלכלי לעידוד שיפוץ בניין במסגרת תמ"א 38

המדינה אינה פעלת בעצמה לחיזוק המבנים, אלא משאירה את כל נושא ההתארגנות לבעלי נכסים ויזמים. במסגרת ההסכם עם הקבלנים, ניתנו אישורי בנייה חדשים לשם תמריץ לביצוע הפרויקט. הענקת זכויות בנייה חדשות כוללות בין השאר, בניית דירות  חדשות על גג הבניין והרחבת דירות קיימות. התמריצים הללו המשתלמים כלכלית ליזמים, אמורים לעודד אותם לבצע את הפרויקט. בניינים רבים בוחרים לרכוש את שירותיה של חברה חיצונית בעבור שיפוץ כללי לבניין, אשר תבצע את כל השינויים הנדרשים, כולל בניית יחידות הדיור החדשות. הקבלנים מציעים בתמורה לדיירים, חבילת הטבות משתלמת עבור הפרויקט.

הסכמת הדיירים לביצוע הפרויקט

בתחילה נדרש רוב של 100% מהדיירים לשם ביצוע הפרויקט, אך כמובן שהדבר הקשה במיוחד על התפעול ועל התחלת העבודה. אם דירה אחת מכל הבניין התנגדה לפרויקט, לא ניתן היה להתחיל בבניית הדירות החדשות, כולל תהליך חיזוק המבנה כולו. מצב זה הקשה במיוחד על ביצוע הפרויקטים השונים, לכן הוחלט לאחר חקיקה בנושא, לקבוע רף חדש. באמצעות תיקון לחוק המקרקעין בשנת 2008 נקבע, כי ניתן לבצע שינוי משמעותי במבנה ברוב של 66% בלבד. השינוי אפשר בניית מבנים חדשים כולל שיפוץ ותחזוקה, בהיקף נרחב יותר מאשר בעבר. התיקון לחוק כולל התמריצים, מאפשרים את התקדמות התוכנית.

התחדשות עירונית תמ"א 38 בחירת החברה המתאימה

הדבר הכי מרכזי בכל הפרויקטים הקשורים לתמ"א 38, הוא בחירת החברה הקבלנית המתאימה לביצוע הפרויקט. חיזוק וטיפול במבנים הוא עניין מקצועי, הדורש ידע ובעיקר אחריות רבה, בנוגע לביצוע המדויק של התוכנית. חיזוק מבנים הוא עניין משמעותי בעיקר במדינת ישראל, היכולה לעמוד בפני מצב ריאלי של רעידת אדמה חזקה בשנים הקרובות.

קבלנים ויזמים שונים, יכולים להיות מעוניינים בתוכנית, בעיקר בגלל התמריצים המשמעותיים, היכולים להניב עבורם רווח רב. באמצעות בחירה מתאימה של אנשי המקצוע הנכונים, אתם מבטיחים לעצמכם ביצוע של הפרויקט לרווחת כולם, היזם וכל דיירי הבניין. עבודה איכותית ויעילה תורמת לכולם והיא הבסיס לחידוש עירוני אמיתי.