בישראל קיימים עשרות בתים שהוקמו על פי תקני בנייה ישנים. בשנת 1980 נכנס תקן ישראלי לעמידות בפני רעידות אדמה, ת"י 413. ישראל ממוקמת באזור שמועד לרעידות אדמה וההערכות הן שמבנים ישנים רבים אינם עמידים בפניהם ועלולים להתמוטט. בגלל סיבה זאת והחשש לאובדן של חיי אדם ורכוש הוחלט על תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, או בקיצור, תמ"א 38. ביסוד התכנית הזאת עומד הצורך לעודד בעלי בתים להשקיע בחיזוק המבנים שברשותם. עלויות העבודות הללו גבוהות ועל מנת שהאנשים לא יוציאו כסף עבורן הוחלט לאפשר הגדלת זכויות בנייה שיהוו מעין פיצוי כספי ותמריץ.

הסכמי בנייה

זכאים להיכלל בתכנית הינם בעלי בתים שקבלו היתר בניה שהוצא לפני 1 בינואר 1980 ואשר מהנדס בניין קבע שלא נבנו לפי התקן  הנ"ל. בפועל, יכולים בעלי בתים אלו לפנות לקבלני בניין שמתמחים בתחום ולהגיע איתם להסכם בנייה. הקבלן מבצע את חיזוק המבנים ובתמורה לעבודתו מקבל אפשרות לבניית דירות נוספות על גג הבית. מכירת הדירות הללו מהווה את התמורה המגיעה לו. ניתן להתמקח עם הקבלנים לגבי תוספות שונות לבעלי הדירות. רבים מקבלים בתמורה גם הגדלת שטח הדירה, תוספות של מרפסות, מחסנים ועוד. במסגרת המשא ומתן עם הקבלן יכולים להשיג את כל התוספות הללו ואחרות נוספות או רק את חלקן.

תכנון הפרויקט

מומלץ להתכונן היטב לפרויקט של תמ"א 38 ולשכור שירותי עורך דין שמתמחה בתחום. הוא יכול לייעץ ולייצג היטב בעת המשא ומתן, במהלך הבנייה ולאחריה. הוא יכול להמליץ על המלצות חיוניות ולערוך הסכם מסודר וטוב מול הקבלן. בנוסף, כדאי לשכור שירותי מהנדס שיפקח על הבנייה ועל תוצאותיה. הפיקוח נדרש בגלל מורכבות הבנייה ועל מנת לוודא שהיא איכותית ונעשית על פי ההסכם. חברה המשדרגת בניין במסגרת תמ"א מכינה תכנית בנייה מסודרת שכוללת את כל תוספות הבנייה. כל מפרט בנייה כולל בתוכו תכנית איטום מפורטת לאחר ייעוץ עם קבלן איטום מוסמך ומקצועי. האיטום נעשה במסגרת עבודות הגמר והינו חיוני מאוד.

סוגי איטום

חדירת מים עלולה להגיע ממקומות שונים ובכלל זה: מגגות, ממרפסות חיצוניות, מקירות, מפתחים חיצוניים ואפילו מתחתית המבנה. איטום יסודי במסגרת פרויקט תמ"א חייב לכלול את כל המקומות הללו. יש סוגי איטום שונים. גגות אוטמים באמצעות יריעות ביטומניות, זפת חמה או חומרי איטום משחתיים ונוזליים. איטום מקומות אחרים נעשה אף הוא באמצעות חומרי איטום שמיוצרים על בסיס ביטומני, פוליאוריטני, אקרילי, צמנטי ואחר. יש חומרי איטום שקופים, צמיגיים ואחרים. יש כאילו שהינם בעלי הרכב וריכוז חומר  שונים וכל אחד מהם מיועד למטרות מגוונות ולסוג מבנה אחר. סוג חומר האיטום נבחר על פי  אופי הקירוי, החיפוי, הריצוף ועוד. מומחי איטום יודעים לבצע את עבודות האיטום הללו וכדאי לשכור שירותם בעת בנייה במסגרת תמ"א 38, ולמעשה, בכל עת.